הוועד המנהל

מנכ”לית- ליאורה טבת mankal@hemophilia.org.il 054-6393969
יו”ר – מורן אופק

 

moranofek@gmail.com 054-6734161
נשיא_ ד”ר יצחק ברלוביץ berlo@bezeqint.net
סגן נשיא- פרופ’ אורי מרטינוביץ uriel.martinowitz@sheba.health.gov.il
חברי וועד :
אברהם רכניצר avraimi@gmail.com 055-9238083
אייל טוביאס theayal@gmail.com 054-4623892
אביתר ויצמן eviatar.weizman@gmail.com 054-4527414
דור גושן dor.joba@gmail.com 0545296503
יונתן רוזנפלד jhoni1983@gmail.com 052-6660092
רן יהודה ran.yehuda@gmail.com 054-6552313
שי אלבז elbshai@gmail.com 054-2299588