לוח כונניות

המופיליה + קרישה כוננות פברואר 2020

1 שבתשדןאהרון
2גיליאהרון
3שדן 
4אהרוןאופירה
5שדן 
6אהרוןמודי
7 שישיאהרוןמודי
8 שבתאהרוןמודי
9גילימתי
10גילימתי
11מודי 
12גילי 
13קוביאופירה
14 שישיגיליאופירה
15 שבתגיליאופירה
16גילימתי
17שדןקובי
18קוביאופירה
19אהרון 
20שדןקובי
21 שישישדןקובי
22 שבתשדןקובי
23שדןמודי
24שדןקובי
25אהרוןאופירה
26אסףגילי
27אסףקובי
28 שישיאסףאופירה
29 שבתאסףאופירה

פרטי המוקד

המוקד הרפואי של עמותת על״ה נועד לתת סיוע רפואי טלפוני על ידי כונן העמותה. ניתן ליצור קשר עם כונן העמותה כדי להתייעץ, לשתף בהתלבטות הנוגעת לטיפול הרפואי ובשאלות הנוגעות לטיפול בהמופיליה. לוח הכוננים מתעדכן מדי חודש, ומצוינים בו שם הרופא הכונן בכל יום של החודש ופרטי ההתקשרות עימו.

פרטי הכוננים

 

נייד

בית

ד"ר אסף ברג

050-2200053

 

פרופ' קנת גילי

052-6666385

03-6321353

ד"ר לובצקי אהרון

052-6669181

03-6329005

ד"ר לובושיץ קובי

054-4790882

09-7659733

ד"ר שדן ללזרי

052-6666728

09-8854566

ד"ר משגב מודי

050-9222766

03-6993899

פרופ' סלומון אופירה

050-5720548

09-7423593

ד"ר מנדל מתי

052-6666730

 

יועצי קרישה

 

66729

סגירת תפריט