לוח כונניות

כוננות יוני 2023

המוקד של המרכז להמופיליה, נועד לתת סיוע רפואי טלפוני על ידי כונן . ניתן ליצור קשר עם כונן העמותה כדי להתייעץ, לשתף בהתלבטות הנוגעת לטיפול הרפואי ובשאלות הנוגעות לטיפול בהמופיליה. לוח הכוננים מתעדכן מדי חודש, ומצוינים בו שם הרופא הכונן בכל יום של החודש ופרטי ההתקשרות עימו. יש ליצור קשר עם הכונן החל מהשעה 16:00 של יום הכוננות.

      
המופיליה + קרישה כוננות יוני 2023   
תאריךהמופיליהקרישה ניידבית
1אסףאופירהד"ר אסף ברג050-2200053 
2 שישיאסףמודיפרופ' קנת גילי052-666638503-6321353
3 שבתאסףמודיד"ר לובצקי אהרון052-666918103-6329005
4אסףעומריד"ר שדן ללזרי052-666672809-8854566
5שרינהאהרוןד"ר משגב מודי050-922276603-6993899
6שרינהלובצקיפרופ' סלומון אופירה050-572054809-7423593
7שדןעומריד"ר עומרי כהן052-6050563 
8שרינהאופירהד"ר שרינה לוי 052-3573553 
9 שישישרינהשדן   
10 שבתשרינהאופירה   
11גיליאהרון   
12שרינהאהרון   
13שרינהעומרי   
14שדןאהרון   
15אהרון    
16 שישיאהרוןעומרי   
17 שבתאהרוןעומרי   
18שדןעומרי   
19גילי    
20גיליעומרי   
21עומרי    
22שדןאופירה   
23 שישישדןגילי   
24 שבתשדןגילי   
25שדן    
26גילי    
27מודי    
28מודי    
29שרינהאופירה   
30 שישיגילי אופירה