לוח כונניות

כוננות ינואר 2022

המוקד של המרכז להמופיליה, נועד לתת סיוע רפואי טלפוני על ידי כונן . ניתן ליצור קשר עם כונן העמותה כדי להתייעץ, לשתף בהתלבטות הנוגעת לטיפול הרפואי ובשאלות הנוגעות לטיפול בהמופיליה. לוח הכוננים מתעדכן מדי חודש, ומצוינים בו שם הרופא הכונן בכל יום של החודש ופרטי ההתקשרות עימו. יש ליצור קשר עם הכונן החל מהשעה 16:00 של יום הכוננות.

פרטי הכוננים

המופיליה + קרישה כוננות ינואר 2022פרטי קשר כוננים   
תאריךהמופיליהקרישה ניידבית
1 שבתשדןאהרוןד”ר אסף ברג050-2200053 
2גיליעומריפרופ’ קנת גילי052-666638503-6321353
3אהרון ד”ר לובצקי אהרון052-666918103-6329005
4מודי ד”ר שדן ללזרי052-666672809-8854566
5שדןעומריד”ר משגב מודי050-922276603-6993899
6שדןאופירהפרופ’ סלומון אופירה050-572054809-7423593
7 שישישדןמודיד”ר עומרי כהן052-6050563 
8 שבתאהרוןמודי   
9גיליעומרי   
10אהרון    
11גיליאופירה   
12שדן    
13מודיאופירה   
14 שישיאהרוןאופירה   
15 שבתשדןאופירה   
16גיליעומרי   
17שדןמודי   
18מודי    
19שדן    
20גיליעומרי   
21 שישיגיליעומרי   
22 שבתגיליעומרי   
23אהרוןעומרי   
24אהרון    
25מודי    
26שדןעומרי   
27אהרוןאופירה   
28 שישיאסףאופירה   
29 שבתאסףאופירה   
30אסףגילי   
31אסףאהרון