לוח כונניות

כוננות פברואר 2023

המוקד של המרכז להמופיליה, נועד לתת סיוע רפואי טלפוני על ידי כונן . ניתן ליצור קשר עם כונן העמותה כדי להתייעץ, לשתף בהתלבטות הנוגעת לטיפול הרפואי ובשאלות הנוגעות לטיפול בהמופיליה. לוח הכוננים מתעדכן מדי חודש, ומצוינים בו שם הרופא הכונן בכל יום של החודש ופרטי ההתקשרות עימו. יש ליצור קשר עם הכונן החל מהשעה 16:00 של יום הכוננות.

כוננות ינואר 2023

30   שדן

31   גילי

 

המופיליה + קרישה כוננות פברואר 2023   
תאריךהמופיליה  ניידבית
1אסף ד"ר אסף ברג050-2200053 
2אסף פרופ' קנת גילי052-666638503-6321353
3 שישיאסף ד"ר לובצקי אהרון052-666918103-6329005
4 שבתאסף ד"ר שדן ללזרי052-666672809-8854566
5גילי ד"ר משגב מודי050-922276603-6993899
6מודי ד"ר שרינה052-3573553 
7שרינה    
8אהרון    
9שרינה    
10 שישישרינה    
11 שבתאהרון    
12גילי    
13מודי    
14שרינה    
15גילי    
16שדן    
17 שישישרינה    
18 שבתגילי    
19גילי    
20שרינה    
21שדן    
22גילי    
23שדן    
24 שישישדן    
25 שבתשדן    
26גילי    
27שדן    
28שרינה