לוח כונניות

המופיליה + קרישה כוננות אוגוסט 2020

המופיליה + קרישה כוננות אוגוסט  2020
תאריךהמופיליהקרישה
שבת 1אהרוןקובי
2גילימתי
3מודימתי
4אהרון 
5שדןאופירה
6אסףקובי
7 שישיאסףאופירה
8 שבתאסףאופירה
9אסףאהרון
10גילימתי
11קובי 
12גיליעומרי
13גילי 
14 שישישדןקובי
15 שבתשדןקובי
16מודי 
17קובי 
18שדןאופירה
19אהרוןעומרי
20גילימודי
21 שישיגילימודי
22 שבתגילימודי
23שדןאהרון
24שדן 
25אהרוןאופירה
26שדןקובי
27קוביאופירה
28 שישיאהרוןאופירה
29 שבתאהרוןאופירה
30קובי 
31גילי 

פרטי המוקד

המוקד הרפואי של עמותת על״ה נועד לתת סיוע רפואי טלפוני על ידי כונן העמותה. ניתן ליצור קשר עם כונן העמותה כדי להתייעץ, לשתף בהתלבטות הנוגעת לטיפול הרפואי ובשאלות הנוגעות לטיפול בהמופיליה. לוח הכוננים מתעדכן מדי חודש, ומצוינים בו שם הרופא הכונן בכל יום של החודש ופרטי ההתקשרות עימו.

פרטי הכוננים

 

נייד

בית

ד”ר אסף ברג

050-2200053

 

פרופ’ קנת גילי

052-6666385

03-6321353

ד”ר לובצקי אהרון

052-6669181

03-6329005

ד”ר לובושיץ קובי

054-4790882

09-7659733

ד”ר שדן ללזרי

052-6666728

09-8854566

ד”ר משגב מודי

050-9222766

03-6993899

פרופ’ סלומון אופירה

050-5720548

09-7423593

ד”ר מנדל מתי

052-6666730

 

יועצי קרישה

 

66729