לוח כונניות

כוננות אוגוסט 2021

שימו לב - הכוננים מתחילים את הכוננות ב16:00. עד אז יש ליצור קשר עם הרופא המטפל


המופיליה + קרישה כוננות אוגוסט  2021
תאריךהמופיליהקרישה
1גיליעומרי
2אהרון 
3קובי 
4אסףקובי
5אסףאהרון
6 שישיאסףעומרי
7 שבתאסףאהרון
8שדןקובי
9אהרוןעומרי
10שדן 
11גילימודי
12מודיאופירה
13 שישימודיאופירה
14 שבתמודיאופירה
15גיליאהרון
16שדן 
17שדןעומרי
18אהרון 
19שדןעומרי
20 שישישדןעומרי
21 שבתשדןקובי
22גילי 
23שדןמודי
24קוביאופירה
25גילי 
26קוביאופירה
27 שישיקוביאופירה
28 שבתגיליאופירה
29קובי 
30גיליעומרי
31אהרוןאופירה

פרטי המוקד

המוקד הרפואי של עמותת על״ה נועד לתת סיוע רפואי טלפוני על ידי כונן העמותה. ניתן ליצור קשר עם כונן העמותה כדי להתייעץ, לשתף בהתלבטות הנוגעת לטיפול הרפואי ובשאלות הנוגעות לטיפול בהמופיליה. לוח הכוננים מתעדכן מדי חודש, ומצוינים בו שם הרופא הכונן בכל יום של החודש ופרטי ההתקשרות עימו.

פרטי הכוננים

 

נייד

בית

ד”ר אסף ברג

050-2200053

 

פרופ’ קנת גילי

052-6666385

03-6321353

ד”ר לובצקי אהרון

052-6669181

03-6329005

ד”ר לובושיץ קובי

054-4790882

09-7659733

ד”ר שדן ללזרי

052-6666728

09-8854566

ד”ר משגב מודי

050-9222766

03-6993899

פרופ’ סלומון אופירה

050-5720548

09-7423593

ד”ר מנדל מתי

052-6666730

 

יועצי קרישה

 

66729