לוח כונניות

המופיליה + קרישה כוננות יוני 2020

המופיליה + קרישה כוננות סוף מאי + יוני  2020
תאריךהמופיליהקרישה
1מודימתי
2מודי 
3אהרוןמתי
4שדןקובי
שישי 5שדןקובי
שבת 6שדןקובי
7גילימתי
8שדן 
9אהרוןאופירה
10קובי 
11גיליאופירה
שישי 12גילימודי
שבת 13גילימודי
14שדןקובי
15גילי 
16שדןקובי
17אהרון 
18אהרוןאופירה
שישי 19אהרוןאופירה
שבת 20אהרוןאופירה
21גילימודי
22מודיגילי
23קובי 
24שדןאהרון
25אסףאופירה
שישי 26אסףאופירה
שבת 27אסףאופירה
28אסףגילי
29שדן 
30קוביאהרון

+ סוף מאי

29 במאי המופיליה – שדן קרישה – קובי

30 במאי – המופיליה – שדן , קרישה -קובי

31 במאי – המופיליה- גילי, קרישה – אופירה

פרטי המוקד

המוקד הרפואי של עמותת על״ה נועד לתת סיוע רפואי טלפוני על ידי כונן העמותה. ניתן ליצור קשר עם כונן העמותה כדי להתייעץ, לשתף בהתלבטות הנוגעת לטיפול הרפואי ובשאלות הנוגעות לטיפול בהמופיליה. לוח הכוננים מתעדכן מדי חודש, ומצוינים בו שם הרופא הכונן בכל יום של החודש ופרטי ההתקשרות עימו.

פרטי הכוננים

 

נייד

בית

ד”ר אסף ברג

050-2200053

 

פרופ’ קנת גילי

052-6666385

03-6321353

ד”ר לובצקי אהרון

052-6669181

03-6329005

ד”ר לובושיץ קובי

054-4790882

09-7659733

ד”ר שדן ללזרי

052-6666728

09-8854566

ד”ר משגב מודי

050-9222766

03-6993899

פרופ’ סלומון אופירה

050-5720548

09-7423593

ד”ר מנדל מתי

052-6666730

 

יועצי קרישה

 

66729