לוח כונניות

המופיליה + קרישה כוננות ינואר 2020

ינואר 2020

תאריךהמופיליהקרישה
1אסףמתי
2אסףגילי
3 שישאסףאהרון
4 שבתאסףאהרון
5גילימתי
6שדן 
7מודימתי
8אהרון 
9שדןאופירה
10 שישישדןקובי
11 שבתשדןאופירה
12גיליאהרון
13מודי 
14אהרוןאופירה
15שדןקובי
16מודי 
17 שישימודיקובי
18 שבתמודיקובי
19גיליאהרון
20קובי 
21שדןקובי
22אהרון 
23גיליאופירה
24 שישיגיליאופירה
25 שבתגיליאופירה
26אהרוןמודי
27גילי 
28קוביאופירה
29אהרון 
30שדןקובי
31 שישישדןאופירה

פרטי המוקד

המוקד הרפואי של עמותת על״ה נועד לתת סיוע רפואי טלפוני על ידי כונן העמותה. ניתן ליצור קשר עם כונן העמותה כדי להתייעץ, לשתף בהתלבטות הנוגעת לטיפול הרפואי ובשאלות הנוגעות לטיפול בהמופיליה. לוח הכוננים מתעדכן מדי חודש, ומצוינים בו שם הרופא הכונן בכל יום של החודש ופרטי ההתקשרות עימו.

פרטי הכוננים

 

נייד

בית

ד"ר אסף ברג

050-2200053

 

פרופ' קנת גילי

052-6666385

03-6321353

ד"ר לובצקי אהרון

052-6669181

03-6329005

ד"ר לובושיץ קובי

054-4790882

09-7659733

ד"ר שדן ללזרי

052-6666728

09-8854566

ד"ר משגב מודי

050-9222766

03-6993899

פרופ' סלומון אופירה

050-5720548

09-7423593

ד"ר מנדל מתי

052-6666730

 

יועצי קרישה

 

66729

סגירת תפריט