לוח כונניות

המופיליה + קרישה כוננות אוקטובר 2019

המופיליה + קרישה כוננות נובמבר 2019
תאריךהמופיליהקרישה
1 שישיאסףמודי
2 שבתאסףמודי
3אסףמתי
4אסףמתי
5מודי 
6קובי 
7קוביאופירה
8 שישיקוביאופירה
9 שבתקוביאופירה
10מודימתי
11גיליאהרון
12מודי 
13גילי 
14שדןאהרון
15 שישישדןאהרון
16 שבתשדןאהרון
17קובי 
18גילישדן
19שדןקובי
20אהרון 
21גיליאופירה
22 שישיגיליאופירה
23 שבתגיליאופירה
24גיליאהרון
25שדן 
26קוביאופירה
27שדןאהרון
28שדןאופירה
29 שישישדןגילי
30 שבתאהרוןקובי
  
   
אוקטובר  
30 גילי  
31 שדן  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

פרטי המוקד

המוקד הרפואי של עמותת על״ה נועד לתת סיוע רפואי טלפוני על ידי כונן העמותה. ניתן ליצור קשר עם כונן העמותה כדי להתייעץ, לשתף בהתלבטות הנוגעת לטיפול הרפואי ובשאלות הנוגעות לטיפול בהמופיליה. לוח הכוננים מתעדכן מדי חודש, ומצוינים בו שם הרופא הכונן בכל יום של החודש ופרטי ההתקשרות עימו.

פרטי הכוננים

 

נייד

בית

ד"ר אסף ברג

050-2200053

 

פרופ' קנת גילי

052-6666385

03-6321353

ד"ר לובצקי אהרון

052-6669181

03-6329005

ד"ר לובושיץ קובי

054-4790882

09-7659733

ד"ר שדן ללזרי

052-6666728

09-8854566

ד"ר משגב מודי

050-9222766

03-6993899

פרופ' סלומון אופירה

050-5720548

09-7423593

ד"ר מנדל מתי

052-6666730

 

יועצי קרישה

 

66729

סגירת תפריט