לוח כונניות

כוננות אוקטובר 2021

שימו לב - הכוננים מתחילים את הכוננות ב16:00. עד אז יש ליצור קשר עם הרופא המטפל


1 שישי שדן מודי
2 שבת שדן מודי
3 גילי עומרי
4 שדן  
5 שדן אופירה
6 אהרון קובי
7 גילי  
8 שישי אהרון עומרי
9 שבת אהרון עומרי
10 שדן עומרי
11 מודי  
12 אהרון מודי
13 גילי עומרי
14 אהרון אופירה
15 שישי גילי אופירה
16 שבת גילי אופירה
17 שדן קובי
18 אהרון  
19 מודי עומרי
20 קובי  
21 שדן עומרי
22 שישי  שדן קובי
23 שבת שדן קובי
24 גילי  
25 קובי  
26 שדן אופירה
27 אהרון  
28 אסף אופירה
29 שישי אסף אופירה
30 שבת אסף אופירה
31 אסף גילי

פרטי המוקד

המוקד הרפואי של עמותת על״ה נועד לתת סיוע רפואי טלפוני על ידי כונן העמותה. ניתן ליצור קשר עם כונן העמותה כדי להתייעץ, לשתף בהתלבטות הנוגעת לטיפול הרפואי ובשאלות הנוגעות לטיפול בהמופיליה. לוח הכוננים מתעדכן מדי חודש, ומצוינים בו שם הרופא הכונן בכל יום של החודש ופרטי ההתקשרות עימו.

פרטי הכוננים

 

נייד

בית

ד”ר אסף ברג

050-2200053

 

פרופ’ קנת גילי

052-6666385

03-6321353

ד”ר לובצקי אהרון

052-6669181

03-6329005

ד”ר לובושיץ קובי

054-4790882

09-7659733

ד”ר שדן ללזרי

052-6666728

09-8854566

ד”ר משגב מודי

050-9222766

03-6993899

פרופ’ סלומון אופירה

050-5720548

09-7423593

ד”ר מנדל מתי

052-6666730

 

יועצי קרישה

 

66729