נושא חדש

[discussion_board_form]

מלגות קרן שור לשנת הלימודים תשפ"ד 2023-2024
לכל המעוניינים לקבל מלגה עבור לימודיהם בשנת הלימודים הבאה
מצורפים תקנון מלגות וטופס הגשת בקשה.טופס מלגה 2023-2-24 תקנון מלגות