שירותי בריאות – זכויות

לחולי המופיליה בישראל מגיעות זכויות שונות:

פטור מתשלום השתתפות עצמית בקופות החולים

חולי המופיליה פטורים מתשלום ההשתתפות העצמית במקרים הבאים:
 • חולי המופיליה מוכרים כחולים כרוניים זכאים לתקרת תשלום ברכישת תרופות. הפטור לתרופות נקבע באופן שונה בכל קופה.
 • פנייה לחדר מיון.
 • ביקור אצל רופא, כולל רופא מקצועי.
 • התחייבות לתשלום עבור ביקור במרפאות חוץ ומיונים (טופס 17).
 • התחייבות לתשלום עבור טיפול ואשפוז בבית חולים (טופס 17).

שירותי בריאות נוספים – שב״ן

חוק ביטוח בריאות ממלכתי מאפשר לקופות החולים להציע לחבריהן שירותי בריאות שאינם כלולים בסל הבריאות. ההצטרפות לביטוח היא וולונטרית. התכניות נתונות לפיקוח משרד הבריאות. נכללים בהן:
 • השתתפות בעלוּת מכשירים אורתופדיים ומכשירים כירורגיים
 • ריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור, פיזיותרפיה במכונים ובבתי חולים
 • טיפול בבתי חולים למחלות ממושכות ושיקום במוסדות שיקום
 • טיפולים מתחום הרפואה המשלימה
 • טיפול פסיכולוגי
 • השתתפות בהוצאות נסיעה (במקרים מסוימים(
 • טיפולי שיניים במחירי הנחה, ועוד.
הזכויות הללו ניתנות באופן אוטומטי לחולים שאובחנו בהמופיליה. למידע נוסף, ניתן לקרא באתר משרד הבריאות או באתר כל-זכות.

ילדים בבית הספר

 • ילדים עם הפרעת קרישה חמורה מסכנת חיים ונטייה לדמם לא מבוקר, זכאים לסייעת רפואית בלימודים. למידע נוסף.