חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שירותי בריאות

לחולי המופיליה בישראל מגיעות זכויות שונות:

פטור מתשלום השתתפות עצמית בקופות החולים
חולי המופיליה פטורים מתשלום ההשתתפות העצמית במקרים הבאים:

שירותי בריאות נוספים – שב״ן

חוק ביטוח בריאות ממלכתי מאפשר לקופות החולים להציע לחבריהן שירותי בריאות שאינם כלולים בסל הבריאות. ההצטרפות לביטוח היא וולונטרית. התכניות נתונות לפיקוח משרד הבריאות. נכללים בהן:

הזכויות הללו ניתנות באופן אוטומטי לחולים שאובחנו בהמופיליה.
למידע נוסף, ניתן לקרוא באתר
משרד הבריאות או באתר כל-זכות.

ילדים בבית הספר

ילדים עם הפרעת קרישה חמורה מסכנת חיים ונטייה לדמם לא מבוקר,
זכאים לסייעת רפואית בלימודים.
למידע נוסף.

Scroll to Top