חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטוח לאומי

הורים לילדים הזקוקים לטיפול רפואי מיוחד יכולים להגיש תביעה לגמלת ילד נכה. טיפול רפואי מיוחד כולל: לפחות פעם בחודש עירוי דם/מוצרי דם/תחליפי דם/תכשירים נגד זיהום. למידע נוסף.

קצבת ילד נכה

קצבת ילד נכה

כל ילד חולה המופיליה מגיל 91 יום עד גיל 18 ושלושה חודשים, שמזריק פקטור קרישה לפחות פעם אחת בחודש זכאי באופן אוטומטי לקצבת נכות בגובה של 100%. נכון לשנת 2018, הקצבה בסך 2,569 ₪. ילדים מגיל הלידה הזקוקים לטיפול רפואי בבית חולים עשויים להיות זכאים לקצבת נכות של 188%.

המשפחה יכולה להגיש תביעה בסיוע העובדת הסוציאלית מצוות המרכז הארצי להמופיליה, לקצבת ילד נכה לאחר המלצה של פרופ' גילי קנת. התביעה מוגשת רק לאחר שילד דימם באופן רצוף לפחות 12 פעמים בתוך שנה או פחות ממנה. את טופס התביעה לקיצבת ילד נכה בצירוף מכתב רפואי מפרופ' קנת מגישים בסניף ביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. אם יש לילד נוגדן והוא זקוק לעזרה נוספת, ניתן לבקש תוספת לקצבה מביטוח לאומי וזאת בכפוף לאישורה של פרופ' קנת.

קצבת מבוגר נכה

קצבת נכות מבוגר, מגיל 18 ושלושה חודשים ואילך, שונה מקצבת נכות ילד נכה בכך שיש הפרדה בין נכות רפואית ונכות של אובדן כושר עבודה. נכות רפואית מבטאת את אחוזי הנכות הניתנים עבור סוגי המחלות שמהם אדם סובל. האחוזים נקבעים במסגרת הליך התביעה של החולה בהמופיליה לקצבת נכות כללית.

לאחר הגשת תביעה לקצבת נכות כללית, יישלח זימון לוועדה רפואית, שתיקבע את אחוזי הנכות. אם נקבעו מספיק אחוזי נכות תיקבע דרגת אי כושר. אובדן כושר השתכרות או תפקוד במשק בית שבשיעור של 50% מאפשר זכאות לקצבת נכות. למידע נוסף על דרגת אי-כושר באתר משרד הבריאות.

קצבת מבוגר נכה

הגשת בקשה לקצבת נכות

שלב 1

כדי להגיש בקשה לקצבת נכות יש למלא תחילה טופס תביעה לקצבת נכות כללית ובקשה להענקה מטעמי צדק (7801). את הטופס ניתן למלא ולשלוח באמצעות האינטרנט, דואר, פקס או בסניף של ביטוח לאומי. את הטופס ניתן למצוא בקישור שכאן. 

אל טופס התביעה יש לצרף:

מסמכים רפואיים שברשותך, המפרטים את המחלות הכרוניות, הטיפולים והתרופות שאתה נוטל.

תלושי שכר או אישור המעסיק על הכנסות ב- 15 החודשים האחרונים(שכירים בלבד).

טופס ויתור סודיות רפואית – מסיבת צנעת הפרט ועל פי דרישות קופות החולים. יש להדפיס את הטופס, למלא, לחתום עליו ולצרף לטופס התביעה. את הטופס ניתן למצוא כאן.

שלב 2

ועדה רפואית תקבע את אחוזי הנכות הרפואית ודרגת אי כושר. הוועדה הרפואית קובעת את אחוזי הנכות לפי רשימת המבחנים הרפואיים של ביטוח לאומי. אם אחוזי הנכות אינם מספקים, יש להגיש ערעור לפי פרק הזמן שהוקצב (בדרך כלל 60 יום). להסבר על קביעת אחוזי נכות ניתן לקרא באתר הביטוח הלאומי כאן

ועדה רפואית

הגשת בקשה לקצבת ניידות

ביטוח לאומי מעניק הטבות למי שיש לו ליקויים ברגליים המגבילים את הניידות שלו. כלומר פגיעה בגפיים תחתונות או פגיעה אחרת נוירולוגית או אחרת שמגבילה את ההליכה. קצבת הניידות ניתנת בנפרד מקצבת הנכות, וגם שכירים זכאים לקצבה זו. נכים עובדים יקבלו קצבת ניידות מוגדלת.

כיצד מגישים תביעה לניידות?

כדי לבקש קבלת גמלת ניידות יש להגיש ללשכת הבריאות המחוזית ״טופס בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות״. טופס זה ימולא על ידי המטופל ועל ידי הרופא המטפל, שצריך למלא חוות דעת אישית. יש להתייעץ עם הרופא האורטופד לפני הגשת התביעה אולם גם רופא קופת החולים יכול למלא את טופס התביעה. אין הגבלה לרופא מומחה בתחום.

לאחר הגשת הטופס תקבע וועדה רפואית מחוזית או וועדה רפואית לעררים של משרד הבריאות את אחוזי המוגבלות בניידות. הועדות נעשות בבית החולים שיבא, ויש להודיע לפרופ' קנת על קיום הועדה כדי שבוועדה ישובץ רופא מהמרכז להמופיליה.

במקרים שהם התביעה נדחית או שאחוזי הנכות לא מתאימים ניתן להגיש ערעור. הקריטריונים לניידות נקבעו לפני שנים רבות. הם לא מתאימים

Scroll to Top